Veel gestelde vragen - B&F Makelaar Den Haag

Veel gestelde vragen

Algemeen

 • De makelaar vraagt een buitengewoon hoge prijs voor een woning. Mag dat?

  De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar welke vraagprijs realistisch is voor de woning en wat de beste verkoopstrategie is. De verkoper is volledig vrij om de vraagprijs te bepalen. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar het is uiteindelijk de verkoper die beslist.

 • Valt de makelaarscourtage onder de ‘kosten koper’?

  Nee, deze courtage maakt geen deel uit van de ‘kosten koper’.Onder ‘kosten koper’ vallen:
  a) Overdrachtsbelasting;
  b) Notariskosten, onder andere voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven ervan in het Kadaster.
  Naast bovengenoemde kosten kunnen er notariskosten zijn voor het opmaken en inschrijven van de hypotheekakte. Indien de koper een aankoopmakelaar heeft ingeschakeld, dan komt de courtage voor deze aankoopmakelaar voor rekening van de koper. Deze courtage wordt over het algemeen verrekend via de eindafrekening die de notaris opmaakt. De kosten voor de verkopend makelaar zijn voor rekening van de verkoper.

 • Wanneer ben ik in onderhandeling?

  Je bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op jouw bod door ofwel een tegenbod te doen, of expliciet te melden dat jullie in onderhandeling zijn. Je bent dus nog niet in onderhandeling als de verkopend makelaar zegt dat hij jouw bod met de verkoper gaat bespreken.

 • Mag een verkoopmakelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

  Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk niet tot een verkoop te leiden. Bovendien zal de verkoper waarschijnlijk graag willen weten of er meer belangstelling is. Ook mag er met meerdere geïnteresseerde kopers tegelijkertijd onderhandeld worden. Een makelaar moet dit wel duidelijk aan alle partijen melden. Vaak zal de verkopend makelaar belangstellenden laten weten dat er al een bod ligt of dat er onderhandelingen gaande zijn. De makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van de biedingen.

 • Is de makelaar verplicht om als eerste met mij in onderhandeling te gaan als ik de eerste was die een afspraak voor een bezichtiging heeft gemaakt? Of als ik de eerste was die een bod heeft uitgebracht?

  Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen met de verkopend makelaar met wie hij in onderhandeling gaat. Om teleurstelling te voorkomen, is het als koper verstandig om bij de verkopend makelaar te informeren naar de verkoopprocedure die gehanteerd wordt.

 • Is een mondelinge koopovereenkomst rechtsgeldig?

  Nee. Een koopovereenkomst voor de aanschaf van een woning door een particuliere koper moet altijd schriftelijk worden aangegaan. Dit zogeheten schriftelijkheidsvereiste – sinds 2003 bij wet bepaald – is er om de koper te beschermen.

 • Wat houdt de bedenktijd van drie dagen voor de koper precies in?

  De bedenktijdsperiode van drie dagen is bij wet vastgelegd. Binnen die drie dagen mag jij als koper, zonder opgaaf van redenen, een aangegane koopovereenkomst alsnog ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Hiervoor zijn ook regels opgesteld. Jouw makelaar kan je precies vertellen tot wanneer de bedenktijd loopt.

 • Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

  Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan je te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als je de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus beslissen of hij jouw bod wel of niet aanvaardt, of (via zijn makelaar) een tegenbod doet. De verkoper kan zelfs besluiten om de vraagprijs te verhogen, net zoals dat hij deze zou kunnen verlagen.

 • Wat betekent het als een huis ‘onder bod’ is?

  Onder bod wil in de meeste gevallen zeggen dat de verkopend makelaar een voorstel heeft ontvangen en dat de verkoper dit voorstel mondeling heeft geaccepteerd. Er is op dat moment nog geen sprake van een getekende koopovereenkomst. Vaak zal de status kort daarna veranderen naar ‘verkocht (onder voorbehoud)’.

 • Mag ik als koper advies van de verkopend makelaar verwachten?

  De verkopend makelaar vertegenwoordigt de belangen van de verkoper en adviseert deze tijdens het verkoopproces. De verkopend makelaar kan en mag daarom niet tegelijkertijd ook jouw belangen behartigen. Als je graag begeleiding en advies wilt tijdens het aankoopproces, dan is het verstandig zelf een aankoopmakelaar in te schakelen.